حسین پور گفت: به نظر بنده دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها عملی غیر قانونی و ناشایست است .

استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل سیاسی در گفتگو با بهمئی نیوز بر لزوم تمکین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تمکین به قانون تاکید کرد.

فرامرز حسین پور تصریح کرد:حساس ترین نهاد قانونی کشور،قوه مقننه است و جایگاه آن به حدی است که امام راحل(ره) مجلس را در راس امور عنوان فرمود.

وی گفت:نمایندگان مجلس که در واقع وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند، در واقع هم مولد و هم پاسبان قانون هستند ،بنابراین تمکین این قشر از جامعه به قانون همانند مثل معروف حرمت امامزاده به متولی آن است،امری ضروری است.

این تحلیل گر و آگاه سیاسی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای موفقیت نمایندگان مجلس در وهله اول عمل به وظایف اصلی خود و در مرحله دوم تعامل با مسئولان سایر قوا برای استفاده از کسوت نمایندگی در راستای خدمت به محرومان است .

حسین پور گفت:اگر نماینده ای قصد داشته باشد به معنای واقعی به مردم خدمت کند، نباید وارد عرصه امتیاز گیری و امتیاز دهی به خصوص در حوزه سیاسی شده و جایگاه مقدس نمایندگی را به عزل و نصب مدیران در سطوح استانی و شهرستانی تنزیل دهد.

وی افزود:این کار نه تنها در شأن یک نماینده نیست بلکه منجر به کاهش اختیارات نمایندگان به دلیل امتیازخواهی مسئولان سیاسی در عوض نصب مدیران همسو با نماینده می شود.

حسین پور تصریح کرد:در واقع می توان گفت نماینده مجلسی که در عزل و نصب مدیران اجرایی در حوزه انتخابیه خود دخالت کند و فکر و ذکر خود را بر چنین مواردی عطف کند، پایبندی خود به قانون اساسی را دچار خدشه کرده است.

وی گفت:درست است این روال غیر قانونی در دوره های قبل به خصوص در استان های محرومی چون کهگیلویه و بویراحمد رایج بود اما در راستای توسعه سیاسی نمایندگان کنونی ما می توانند با عبور از چنین پرتگاه هایی که رسالت حقیقی نمایندگی را زیر سوال می برد،گامی موثر برداشته و راه را برای تحقق وظایف قانونی نمایندگان در آینده هموار کرده و خط بطلانی بر باندبازی و فساد اداری ناشی از این عزل و نصب ها  بکشند.

این تحلیل گر و آگاه سیاسی در ادامه گفت:اگر نمایندگان ما از دخالت در عزل و نصب ها فارغ شوند، به یقین در راستای نظارت بر اجرای قانون که از وظایف اصلی آنهاست، می توانند با پشتوانه آراء مردمی و جایگاه والای نمایندگی به چهره های مطالبه گر منطقه ای و ملی تبدیل شده و در حوزه های مختلف فساد اداری،رفع کمبودها،تلاش برای توزیع عادلانه اعتبارات و توجه ویژه به مناطق محروم نه تنها تهدیدی برای مقامات اجرایی نبوده بلکه بازوی توانمند آنها در راستای خدمت خالصانه به مردم باشند .

حسین پور در پایان گفت: به نظر بنده دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها عملی غیر قانونی و ناشایست است که در اولین مرحله مانند سنگی به پای نماینده مانع از اوج گرفتن آنها در راستای عمل به وظایفشان می شود.

انتهای پیام/