لیست کانديدا های انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک اعلام شد.

به گزارش بهمئی نیوز؛بر اساس شنیده ها اسامی کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرلیکک درخرداد۱۴۰۰ به شرح زیر است.

البته طبق گمانه زنی ها و بیانیه های اعلامی، عده ای از نامزدها به دلالیل مختلف از ادامه حضور در انتخابات انصراف دادند که اسامی آنها در لیست با رنگ قرمز مشخص شده است.(این لیست به معنای لیست نهایی اعلامی از سوی مراجع قانونی نیست).
۱-امیدبهمئی
۲-شعبان بهمئی
۳-محمدسعیدپایا
۴-حجت اله جاوید
۵-هاشم جریده
۶-غلامعباس جشانزاده
۷-ابولحسن جشیره نژاد
۸-اسماعیل جهانزاده
۹-سجادخازنی
۱۰-جلال الدین خانی
۱۱-قبادخرم
۱۲-مختارخلخال
۱۳-حمیدخوبپور
۱۴-خلیل دانشی
۱۵-یداله درخشان
۱۶-اسداله دمورزاده
۱۷-محسن دهبان نژادیان
۱۸-غفوررادی
۱۹-علیدادرگبارمقدم
۲۰-علی شکیبا
۲۱-محمدمهدی ویسی نژاد
۲۲-عطاءاله جاوری
۲۳-غلامرضاهاشمی نیا
۲۴-حسین کریمی نژاد
۲۵-جوادکوکبی
۲۶-محمدلطفی
۲۷-کریمدادنادری
۲۸-خدایارفتحی
۲۹-امیدجاوریانی
۳۰-وحیدالدین چامپور
۳۱-حبیب چاه نژاد
۳۲-محمدچیره نژاد
۳۳-روح اله خندان
۳۴-هوشنگ دهبانی
۳۵-عبدالرضاشجاعی نسب
۳۶-کمال ویسی
۳۷-عباس مشیری
۳۸-روح اله مولایی
۳۹-جوادامینی
۴۰-مرجان آسا
۴۱-رضابنیادداشت
۴۲-محمدطاهرپیام
۴۳-عبدالحسین جعفری
۴۴-حسین جعفری نیکو
۴۵-فریبرزجلویزی نژاد
۴۶-سجادجماعتی
۴۷-عباسقلی چرامین
۴۸-نعمت اله حشمتیان
۴۹-ابوذرخادمی
۵۰-جلیل خوبزاده
۵۱-فرشاددارش
۵۲-جمشیدزکی نژاد
۵۳-فضل اله باغسخا
۵۴-کریم سرداری
۵۵-آریاسعادت فر
۵۶-طاهره طیبی
۵۷-مرداس علیپور
۵۸-زهرافردایی مقدم
۵۹-امان اله کرمپور
۶۰-سمیراگودرزی
۶۱-خدامرادبهروزی مقدم
۶۲-غیب اله جاوریان
۶۳-عبدالرحیم جریدیان
۶۴-عطاءچمبری زاده
۶۵-عبدنبی دهبان زاده
۶۶-امیدصدیقی فر
۶۷-محسن کوکب نژاد
۶۸-سلیمان لعل زاری
۶۹-صادق محمدی
۷۰-هادی منصوری
۷۱-اقبال نصیری
۷۲-محمدروحی فرد

۷۳-خداخواست جهانیانی

۷۴-عباس نیک اندیش

 

 

 

انتهای پیام /