فلاحی گفت: امروز مام وطن به نگاه مادرانه، دلسوزانه و خواهرانه شما نیاز دارد، نگاهی که در آن سودای خوردن، بردن و رفتن نیست. در نگاه شما ترس از خیانت و دروغ به مردم و دزدیدن از بیت المال وجود دارد.

به گزارش بهمئی نیوز؛ ویژه برنامه برای دختر با هشتگ #مثبت تحول_منهای تکرار به همت کميته ارتباطات و فناوری اطلاعات ستاد مرکزی  سید ابراهیم رئیسی در شهر تهران برگزار شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تبریک ولادت حضرت معصومه(ص) و روز دختر،گفت: افتخار ما این است که زنان ما دارای هویتی مستقل هستند ، از روزمرگی خارج شدند و توانستند در امورات کشور دخالت کنند بدون آنکه زنانگی خود را فراموش کنند.

سارا فلاحی تصریح کرد:زنانی که در جبهه انقلاب کارآمد و اهل فکر هستند، زنانی که در جبهه انقلاب بعنوان فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح هستند و در تمدن نوین ایرانی- اسلامی نقطه کانونی مظهر مقام خانواده و سلامت اجتماع هستند.

وی افزود: بنده معقتدم اسلام به عنوان دین رحمت بهترین جایگاه را برای زنان در نظر گرفته است، امروز اگر می بینیم برخی می خواهند با امان نامه گرفتن از زنان بی کفایتی خود را در پستوهای ذهنیت های فراموشکار پنهان کنند، ناشی از توانایی زنان ما در عرصه های مختلف است.

فلاحی خاطرنشان کرد: نگاه ابزاری و کالایی به شخصیت زنان و مطرح کردن زنان صرفا در فصل انتخابات، توهین به جایگاه زنانی است که در ادبیات سیاسی امام ما به عنوان رهبران جامعه مطرح می شوند.

وی گفت:زنانی که قطعا از دنده چپ هیچ موجودی خلق نشدند، زنانی که در گفتمان اسلام هر گز خوابشان چپ نیست؛ هویت دارند و می توانند آینده این سرزمین را بسازند.

 نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خطاب به زنان و دختران ایران زمین گفت:خواهر من!امروز سرزمین من و شما به تفکر تک تک شما زنان نیازمند است، امروز سرزمین من و شما بزنگاه تاریخی بسیار مهمی است که در حال پشت سرگذاشتن آن هستیم.

وی افزود: اگر ۴۲ سال مردان و فرزندان شما به میدان آمدند، امروز نقطه تاریخی است که شما زنان به پا خیزیدو  اجازه ندهید مطالبات سطحی را بعنوان مطالبات شما مطرح کنند، شما هرگز پیاده نظام و سرباز هیچ گروه سیاسی نیستید،شما سربازان انقلاب وطن هستید، کسانی هستید که می توان امروز روی دانش و تفکرتان و باورتان حساب کرد وطن امروز باید دستش را بر روی زانوان شما بگذارد تا بلند شود، ترقی امروز وطن بر مبنای دانش و عقلانیت شماست.

فلاحی ادامه داد:ما متاسف هستیم برخی که مدعی هستند صدای این ادعاهای پوچشان گوش فلک را کر کرده و می خواهند از زنان استفاده کالایی و ابزاری کنند.

 وی گفت:در فصل انتخابات زنان را  در صف دموکراسی قرار می دهند، نگاهشان به هویت و حقوق زنان کوپنی و صفی است، در کابینه هایی که تشکیل دادند، زنان حضور ندارند، زنان را به میدان می آورند تا خودشان به قدرت برسند اما فردای پیروزی حتی زنان را به عنوان تماشاگرانشان هم راه نمی دهند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:امروز به نظر من روز بزنگاهی است که من و شما باید تاریخ این سرزمین را رقم بزنیم، دولتی که بر سرکار می آید بعنوان دولتی انقلابی نه چپ و نه راست، چون چپ و راست مردم را چپ و راست کرد.

فلاحی گفت: انقلابی گری افراطی گری نیست،نگاه ابزاری به مردان و زنان این سرزمین نیست، کسانی که انقلابی هستند زبان دنیا را بهتری می فهمند و می دانند در ساختار نظام بین الملل اگر قدرت نداشته باشید و سازش کنید، حتما داشته هایتان بر باد می رود.

وی افزود: انقلابی ها بهتر می فهمند که چگونه مقتدرانه بر سر میز تعامل بروند اما اجازه ندارند داشته ها و هویت ما را سر میز مذاکره بر حراج بگذارند ؛اگر سر میز تعامل می رویم،حضور ما از موضع قدرت و به پشتوانه اقتداری است که به واسطه خون شهیدانمان بر سر این سرزمین داده ایم.

فلاحی ادامه داد: اساس انقلابی گری مبتنی بر هویت مستقل سیاسی ،تقوای الهی و دشمن شناسی سرزمین ماست است و زنان این سرزمین ثابت کردند که دشمن شناسند همچنان که در صدر اسلام و زمان پیامبررحمت زنان هم مادر بودند و هم همسر و هم شولای قیام بر دوش انداختند و به قربانگاه  دفاع از ولایت رفتند.

وی گفت: در عصری که اکثر مردان مدینه به ضرب خدعه غاصبان قدرت از کار افتاده بودند و به زعم امام علی(ع) عقل هایشان غایب بود و جسمشان حاضر، در عصری که اکثر مردان مدینه و کوفه امامشان را تنها گذاشتند، بسیاری از زنان صاحب بصیرت بودند که به میدان آمدند و نصیبه ها بودند که اجازه ندادند شمشیر بر فرق پیغمبر فرود آید و زنانی بودند که خانه های خود را مرکز آموزش سپاهیان امام حسین(ع) قرار دادند و مادر وهب ها بودند که آنچه در راه اسلام هبه کرده بودند، پس نگرفتند .

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:در صدر اسلام حضرت فاطمه(س) بود که در دفاع از پیامبر(ص) و ولایت وجودش را به در و دیوار سپرد اما امام جامعه را تنها نگذاشت، در جایی که همه شعار می دادند زنان به مرحله شعور رسیده بودند.

فلاحی افزود:امروز هم سرزمین ما به شما زنان نیاز دارد، اجازه ندهید برخی با فرافکنی، دروغ، خیانت و نگاه کالایی و ابزاری هویت شما را در کهنه بازار سیاست به حراج بگذارد، شما هم در سیاست جامعه رجل سیاسی هستید به شرط آنکه زنانگی خود را حفظ کنید هر چند متاسف هستیم که برخی از مردان سیاست ما نتوانستند حافظان خون شهدای ما باشند و مردانگی خود را در دفاع از سرزمین حفظ کنند.

وی گفت: امروز فصل خدمت شما زنان با جسارت و شجاعت است. امروز می توانید مورد خطاب امیر مومنان(ع) باشید که به مالک نوشت با مردم مهربان باش و آنان راخشنود ساز و به آنها به چشم غنیمت نگاه نکن و خشنودی نزدیکات را بر خشم توده مردم ترجیح مده.

فلاحی افزود:امروز شما باید از مردان سیاست سرزمین بخواهید که منشور حکومتی ما یعنی نامه مالک اشتر را که امام برایشان به نگارش در آورده است، پیاده کنند.

وی گفت:امروز متاسف هستیم که در جامعه ما بر بستر ضعف های درونی خط نفوذی شکل گرفته است که در حال خیانت ثانیه به ثانیه است، خط نفوذی که به جای اینکه چشمش به داشته های درونی باشد،چشمش به نداشته های بیرونی است و می خواهد مقاومت فعال ایران را به انفعال بکشاند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:متاسف هستیم که برخی مدعی مدیریت این سرزمین بودند و رای از مردم دزدیدند و امروز به جای اینکه مردم ما در صف رقابت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با قدرتهای بزرگ دنیا باشند،در صف روغن و کره نباتی و تخم مرغ هستند، متاسفیم که امروز همین بی کفایت هایی که عرصه سیاست را جولانگاه مطامع شخصی خود قرار دادند، از اصلاح طلبی و اصولگرایی در منجلاب سیاست زدگی چیزی باقی نگذاشتند تا جایی که مردم در کف خیابان های این سرزمین  پایان این بازی های سیاسی را اعلام می کنند و امام جامعه از جریان سوم یعنی جریان انقلابی سخن می گویند.جریانی که اساسش مردم داری است و در آن کسی از دیوار بیت المال بالا نرفته، مردم ولی نعمت هستند، کسی در آن به مردم دروغ نمی گوید، ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه همدوش هم کشور را می سازند.

فلاحی با تاکید بر اهمیت جایگاه زنان در جریان سوم انقلاب، گفت:زنان مظهر ساختن هستند، زنانی که همواره در تفنگ بصیرت خودشان گلوله های شجاعت و جسارت قرار داده و  با گفتمانی مبتی بر شعور، عقلانیت و نجابت و شرافت  از این سرزمین حفاظت کردند. هر چند گروهی شرافت مردم را به خطر انداخته و حاضرند کاسب مذاکره باشند و امروز هم به عنوان کاسبان انتخابات به میدان آمده اند.

وی خطاب به زنان افزود: اگر امروز هم شما زنان میدان را خالی کنید، انقلاب به سمت و سویی می رود که باید در مقابل تاریخ این سرزمین پاسخگو باشیم. قطعا مادران شهید قاسم سلیمانی ها، فکوری ها، شیرودی ها و عباس دورانها می توانند به این سرزمین خدمت کنند، امروز فصل مغازله شما با سرزمینتان است، شما که سربازان انقلاب ولایت و وطن هستید.

فلاحی تصریح کرد: قطعا می دانید در طول این سرزمین اگر جایی قافیه را باختیم، به مزدوران و خائنان داخلی باختیم و این خط مزدوری و خیانت به همت بانوان و زنان می تواند قطع شود. شما می توانید سرزمینتان را از بلایای سیاسی و اقتصادی نجات دهید.

وی با بیان اینکه امروز به حضور و بودن شما زنان نیازمند است،گفت: امروز مام وطن به نگاه مادرانه، دلسوزانه و خواهرانه شما نیاز دارد، نگاهی که در آن سودای خوردن، بردن و رفتن نیست. در نگاه شما ترس از خیانت و دروغ به مردم و دزدیدن از بیت المال وجود دارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:امروز هم دولت انقلابی که بر سرکار بیاید باید مانیفستش این باشد هر کس از بیت المال برده است حتی اگر کابین زنانشان هم شده باشد، آن را پس می گیریم، این سرزمین گوشت قربانی نیست که برخی از سیاستمداران بی وجدان بخواهند آن را به حراج بگذارند.

فلاحی ادامه داد: در کهنه بازار فضاحت و سیاست اجازه ندهید نگاه ولنگارانه به سرزمینتان نهادینه شود. امروز شرایطی بر این سرزمین می رود که از یکسو کفتاران خارجی به طمع داشته های ما کمین کرده اند و از سوی دیگر خائنین داخلی می خواهند خواسته یا ناخواسته سرزمین ما را به کسانی که آن را دوست ندارند، هبه کنند.

وی با  اشاره به اینکه تاریخ این سرزمین از آغاز تا امروز تاریخ شجاعت های زنان بوده،گفت: در تاریخ این سرزمین نجابت و شرافت پرچم این مردم بوده است، به شما دروغ می گویند اگر می گویند زنان این سرزمین در تاریخ عریان بودند. هیچ زن ایرانی در تاریخ این سرزمین بی شرف و عریان زندگی نکرده است.

فلاحی گفت:زنان ما همواره حافظان شرافت سرزمین بودند، همچنان که در صدر اسلام خطبه های فدکیه و زینبیه ارثیه پیامبر(ص) را نجات داد، امروز هم میراث انقلاب توسط شما حفظ می شود، امروز شما میراثدار امثال زینب پاشاهایی هستید که مردانه و شجاعانه به محتکرین حمله کردند و نانی که از مردم دزدیده بودند، پس گرفتند، شما میراث داران فرنگیس های حیدر پور و ربابه های کمالی هستید که توانستند با دستان خالی از سرزمینشان حفاظت کنند و امروز می توانیم از بزرگترین داشته هایمان گه خون شهیدان است حفاظت کنیم.

فلاحی با اشاره به سیاست زدگی و سیاسی کاری در کشور،گفت: در فوتبال سیاسی که راه انداخته اند و حتی ابا ندارند روی یاران خودی تکل از پشت بزنند، شما باید درایت به خرج دهید. در بازی سیاسی که حاضرند میان تمام خطوط سیاسی اختلاف بیکفنند و توپ تفرقه را در محوطه جریمه خودی به گردش درآورند، شما باید اجازه ندهید سرزمینتان جریمه شود.

وی ادامه داد: در ساختار نظام بین الملل که داور، مربی و بازیکن همه یکی هستند و حق های ناحقی مثل وتو به صاحبان قدرت داده شده است، این شعور و شرافت شماست که باید نگذارد سرزمین ما زمین بخورد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز تفسیرها و تاویل های غلط، رویکردهای فرافکنانه و دزدی از باور مردم سموم مهلکی هستند که برخی می خواهند به بدنه تفکرات مردم تزریق کنند و با دروغ و هلهله های سیاسی و صداهای بلند اجازه ندهند صداهای واقعی این سرزمین به گوش برسد، امروز متاسف هستیم که بگوییم سرزمین ما بستر زخم ها و آلام زیادی است، امروز شما با بصیرت خرد ورزی و نگاه مبتنی بر درستی مرهم این آلام باشید.

فلاحی افزود: امیدواریم با روی کارآمدن دولت انقلابی که ایران را قوی و کارآمد خواهد کرد و در دنیا زبانش زبان اقتدار و عزت خواهد بود، تمام دیوارها فرو بریزد، دیواری که   میان مردم و مسئولان است،دیواری که میان فقرا و اغنیاست،میان جوانان و توسعه و ترقی است،دیواری که میان جایگاه زنان و شأن والایشان است.

وی گفت: امیدواریم دولت انقلابی تمامی این دیوارهای انحصار طلبی را فروبریزد و اجازه ندهد برخی شعارهای ناب انقلاب را مصادره کنند. نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:قطعا انقلابی ها زبان مردم و زبان دنیا را بهتر می فهمند و حتما به این سفارش امام علی(ع) به محمد ابن ابی بکر وفادارهستند که اگر به مردم هم خیره می شوی انصاف را رعایت کن.

فلاحی در پایان گفت: دولت انقلابی نباید اجازه دهد اموال مردم لگد کوب و جولانگاه اسبهای خیانت گروهی خائن باشد که همیشه سواره بودند و مردم ما پیاده به دنبالشان بودند، به امید وجود ایرانی سربلند، مقتدر و کارآمد که بتواند در افق تعالی ترسیم شده بعنوان مهمترین واحد سیاسی منطقه حضور داشته باشد و به امید روزی که حافظ میراث قاسم سلیمانی ها باشیم و اجازه ندهیم میدان اقتدار، افتخار، عزت و شجاعت این سرزمین از مردان مرد و زنان شجاع خالی بماند .

انتهای پیام/