جشنواره استانی ایده پردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونابرگزار می شود.

به گزارش بهمئی نیوز؛مدیر کانون بسیج فرهنگیان شهرستان بهمئی گفت:جشنواره ایده پردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونا ویژه فرهنگیان ،دانشگاهیان و دانش آموزان سراسر استان در ۵محور و ۲۰موضوع برگزار میگردد.

سروان پاسدارجهانگیرآشنا افزود:این جشنواره با هدف ارائه ایده ها وتجربه های برتر مدیران ودانشجومعلمان –دانش آموزان در استمرار آموزش در دوران کرونا برگزار می شود.

وی گفت:دانشجویان،دانش آموزان وفرهنگیان می توانند آثار خود را تا پایان مرداد به سازمان بسیج فرهنگیان ازطریق سامانهwww.sci.cbo.ir ارائه دهند.

آشنا خاطرنشان کرد:ایده ها در قالب مقاله-فیلم-کلیپ- نماهنگ-انیمیشن-موشن گرافیک-نقاشی-کاریکاتور وپیشنهاد قابل ارائه است.

وی افزود: مسابقه در20موضوع برگزار در هر موضوع 3نفر بعنوان برتر انتخاب واز آنها تجلیل می شوند.
مدیر کانون بسیج فرهنگیان شهرستان بهمئی تصریح کرد:جشنواره در محورها و موضوعات زیر برگزار می شود:

*محور ۱:یادگیری مؤثر*
۱-یادگیری موثر در دوران کرونا
۲-ارزشیابی موثر در آموزشهای غیر حضوری
۳-نقش خانواده در تربیت و یادگیری
۴-مسابقه فضای مجازی و یادگیری موثر
*محور۲:الگوهای تربیتی موثر نظام آموزشی*
۱-همسویی جریان تربیت خانواده،تعلیم و تربیت رسمی
۲-نقش انجمن اولیا و مربیان
۳-تاثیر سواد رسانه ای و فضای مجازی بر کارکرد نقش معلمان و تربیت دانش آموز
۴-وظیفه شناسی و احساس مسئولیت معلمان در شرایط کرونا

*محور۳:زیرساخت*
۱-شبکه شاد(نقاط قوت،ضعف ها و راهکارها)
۲-توانمندی مخاطبان در بهره گیری از ابزار رسانه و فضای مجازی
۳-مهارتهای ICDLو تاثیر آن بر نقش معلمان و دانش آموزان در یادگیری
۴-شبکه شاد سلامت و امنیت دانش آموزان

*محور ۴:مدیریت نظام آموزشی در شرایط کرونا*
۱-مدیریت زمان در آموزش های مجازی
۲-برنامه ریزی کارآمد آموزشی و درسی
۳-شناسایی و رفع آسیبهای نظام آموزشی در شرایط کرونا
۴-کرونا و شکاف آموزش یادگیری
۵-آسیب شناسی پسا کرونا
۶-تجارب زیست

*محور۵:سایر موضوعات مرتبط و قابل اجرا*
۱-ایده های دانشجویان و دانش آموزان
۲-ایده های آزاد و نو آورانه -خلاق-پویا و موثر برای آموزش و پرورش صرفا از طریق سامانه www.scicbo.ir
ارسال گردد.

 

انتهای پیام/