به گزارش بهمئی نیوز؛سعیددستبازمسئول هیئت فرهنگی وهنری قمربنی هاشم (ع)گفت:در روز عیدغدیر عیدبزرگ مسلمین جهان علی الخصوص شیعیان مولی علی(ع)درشهرستان بهمیی به همت برادران هیئت وباهمکاری گروه جهادی شمیم باران از اصفهان ۲هزارپرس غذای گرم در روز عیدغدیر بین نیازمندان ومستمندان شهروروستا تقسیم کردند. وی گفت:این کارفرهنگی باهمت مردم و ادارات شهرستان که نذورات خودرا […]

به گزارش بهمئی نیوز؛سعیددستبازمسئول هیئت فرهنگی وهنری قمربنی هاشم (ع)گفت:در روز عیدغدیر عیدبزرگ مسلمین جهان علی الخصوص شیعیان مولی علی(ع)درشهرستان بهمیی به همت برادران هیئت وباهمکاری گروه جهادی شمیم باران از اصفهان ۲هزارپرس غذای گرم در روز عیدغدیر بین نیازمندان ومستمندان شهروروستا تقسیم کردند.

وی گفت:این کارفرهنگی باهمت مردم و ادارات شهرستان که نذورات خودرا تقدیم هیئت کرده اند انجام شد که جا دارد در پایان ازفرمانده محترم سپاه شهرستان و مسئولین اداراتی که همکاری نمودن،اداره بنیاد شهیدوامور ایثارگران وکمیته امداد امام خمینی(ره) ومردم شهرستانم که در این امر خیر وخداپسندانه شرکت کرده اند و دست یاری بسوی مردم دراز کرده اندصمیمانه تقدیر وتشکر میکنم.

 

                      

       

انتهای پیام/