انتخابا، رسانه ملی
نقش رسانه ملی در آگاهی بخشی مردم نسبت به انتخاب گزینه برتر ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
نقش رسانه ملی در آگاهی بخشی مردم نسبت به انتخاب گزینه برتر

نقش رسانه ملی در آگاهی بخشی مردم نسبت به انتخاب گزینه برتر

تایید صلاحیت شدگان یعنی آقایان  مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و مسعود پزشکیان برای جایگاه ریاست‌جمهوری رقابت می‌کنند.هر چند این شخصیتها از رجال سیاسی مذهبی حال حاضر هستند و بواسطه حضور در عرصه های مختلف خدمت و مسئولیت دارای نام و آوازه می باشند اما مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران آنقدر سنگین و مهم و سرنوشت ساز است که افکار عمومی و مردم را ملزم به بررسی ابعاد مختلف برنامه ها ،سیاستها و توانمندیهای کاندیدداها می نماید.