ترافیک ،قبرستان
ترافیک و راه بندان جاده مهم لیکک سرآسیاب ممبی در مراسمات تشییع جنازه ها ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
مشکلات ترافیکی و سختی عبور و مرور ناشی از قبرستان عمومی لیکک

ترافیک و راه بندان جاده مهم لیکک سرآسیاب ممبی در مراسمات تشییع جنازه ها

در کیلومتر 4 جاده لیکک به سرآسیاب و ممبی قبرستان جدید و عمومی احداث شده و باعث ایجاد مشکلات ترافیکی درتردد خودروها، احیانا تصادفات و نیز اعتراض شهروندان شده است لذا مدیریت های شهری و شهرستانی باید به فکر حل این مشکل باشند