مطالبه گران بهمئی
تشریح علت کندی روند اجرای پروژه از زبان مهندس حجازی/راه اندازی ۱۸ ماهه پروژه در صورت فراهم شدن شرایط/تعیین وقت ملاقات موحد و حجازی برای تعیین تکلیف پروژه 13 آوریل 2021
جزئیات محفل مجازی سرمایه گذار کارخانه لوله سازی بهمئی با مطالبه گران شهرستان؛

تشریح علت کندی روند اجرای پروژه از زبان مهندس حجازی/راه اندازی ۱۸ ماهه پروژه در صورت فراهم شدن شرایط/تعیین وقت ملاقات موحد و حجازی برای تعیین تکلیف پروژه

در دیدار امشب سرمایه گذار پروژه احداث کارخانه لوله سازی بدون درز بهمئی با جمعی از مطالبه گران این شهرستان،جزئیات آخرین وضعیت پروژه تشریح شد.