وزارت ارتباطات
کارشناس وارد دولت روحانی شدم و کارشناس خارج می شوم/به شغل آبا و اجدادی عشایر افتخار می کنم 10 ژوئن 2021
اظهارات جالب دستیار سابق وزیر ارتباطات:

کارشناس وارد دولت روحانی شدم و کارشناس خارج می شوم/به شغل آبا و اجدادی عشایر افتخار می کنم

دستیار سابق وزیر ارتباطات ورود و خروج خود در دولت روحانی را بعنوان کارشناس و صرفا بر اساس قابلیت های شخصی عنوان کرد، نه سیاسی.