پیام تقدیر
پیام تقدیر دکتر پسنده از مردم بهمئی بخاطر ابراز همدردی با خانواده ایشان 08 ژوئن 2020

پیام تقدیر دکتر پسنده از مردم بهمئی بخاطر ابراز همدردی با خانواده ایشان

دکتر حسین پسنده در پیامی از مردم شریف بهمئی به دلیل ابراز همدردی در مصیبت وارده به خانواده ایشان تقدیر و تشکر کرد.